Ja taas mennään: “Tämän vuoksi luokkani on mukana joka vuosi!”

Postcard kuva maaniittu
Maaniitun koulun luokanopettaja Jaana Tolonen tietää 15 vuoden kokemuksella mitä seikkailu on ja miksi hän siihen haluaa osallistua. Näin hän perustelee:

- Ajan vaatimusten mukaisesti muuttunut ja kehittynyt Muuvit Liikuntaseikkailu tuo toivottua vaihtelua kouluarkeen.

Vaikka koulussamme suhtaudutaan sekä liikuntaan että liikuttamiseen positiivisesti ja koulumme sisätilat ja välituntialue tukee lasten liikuttamista, seikkailu pistää meidät aina miettimään rastien keräämisen kautta miten todella saamme tutun ympäristön mahdollistamaan riittävästi liikettä koulupäivän aikana.

Siihen pyritään, että vähintään tunti liikettä toteutuu jokaisen koulupäivän aikana – ja toinen tunti vapaa-ajalla!

Seikkailun aikana Tolosen luokilla tehdään kulloisenkin luokkatason mukaisesti aina jotakin extraa: liikuntatunteja ja välitunteja venytetään, välitunneille keksitään enemmän yhteistä liikunnallista tekemistä ja luokkatunteja piristetään seikkailun nettisivuston avulla.

- Esimerkiksi ympäristö-ja luonnontiedon sekä maantiedon tunneilla voidaan vierailla nettiseikkailun kohteissa ja oppilaat voivat suositella toisilleen kohdekaupunkitietopaketteja ja äidinkielen tunneilla voidaan perehtyä vaikkapa murresanastoon. Ylipäätään tuntityöskentelyn toiminnallistamisessa on mukava hyödyntää seikkailumateriaalin leikki- ja pelivinkkejä.

- Projekti toimii ehdottoman hyvin myös luokkahengen parantajana, Tolonen vakuuttaa ja näkee Muuvit Liikuntaseikkailun voivan jatkossa linkittyä myös uuden opetussuunnitelman mukaiseen monialaiseen kokonaisuuteen.

Oppilaiden vapaa-ajan liikkumisenkin Tolonen toteaa rastimääristä päätellen lisääntyneen selvästi, ainakin seurantajakson aikana.
- Oppilaat sopivat kavereiden kanssa yhdessä liikkumisesta ja uskon, että näin onnistutaan innostamaan myös perheitä siihen. Tällainen liikkumisen terveellisyyttä ja tasavertaisuutta esiintuova valtakunnallinen projekti tarjoaa koululle hyvän väylän muistutella huoltajiakin asian tärkeydestä.

Miten ilmoittautua?

*Kuva on Jyrängön koulusta, Heinolasta