Liikunta ja oppiminen

Postcard content tag1 45  1

Liikunnalla on myönteinen vaikutus lapsen koulumenestykseen. Fyysisen aktiivisuuden on havaittu edistävän lapsen muistia, tarkkaavaisuutta sekä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoja. Hyvän kestävyyskunnon on todettu vaikuttavan positiivisesti muistiin ja toiminnanohjaukseen. Liikunta kehittää myös keskittymiskykyä tarjoamalla mahdollisuuden energianpurkuun ja edistämällä siten työrauhaa ja viihtyvyyttä ryhmässä.

Sosiaaliset taidot kehittyvät myös hyvin liikunnan avulla. Lapsi oppii huomioimaan muita ja moraalikäsitykset vahvistuvat leikkien ja sääntöjen oppimisen kautta.

Lisätietoa: www.oph.fi/julkaisut/2012/liikunta ja oppiminen