Miksi lapsi tarvitsee liikuntaa?

Liikunta on yksi terveellisen elämän peruspilareista. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen edistää lapsen kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Lapsi tarvitsee liikuntaa ja liikettä fyysisen kasvun tueksi, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen, hermoston kehittymiseen, uusien asioiden oppimiseen (käsitteet, muodot, lukeminen ja kirjoittaminen) sekä tasapainoisen minäkuvan rakentamiseen.

Riittävällä lapsuuden liikkumisella on selkeä yhteys elinikäiseen terveyteen ja liikunnalliseen aktiivisuuteen. Koko perheen yhdessä liikkuminen tukee lapsen liikuntatottumusten kehittymistä. Aina ei tarvitse lähteä varta vasten lenkille tai ohjattuun liikuntaan, esimerkiksi metsäretket, leikkipuistossa kiipeily ja pallolla leikkiminen kehittävät lapsen motorisia taitoja ja samalla vanhempikin saa liikuntaa.

Kasvuikäisen terveen kasvun ja kehityksen edellytyksenä on, että liikunta olisi päivittäistä. Fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan lapsen tulisi liikkua vähintään 2 tuntia joka päivä. Tähän liikunta-annokseen olisi hyvä sisältyä useita 10 minuuttia kestäviä reippaita liikkumisen jaksoja.

Lisätietoa: Terve koululainen / Liikunta tekee meille hyvää